Norges grønneste direktør satser på gass

Hun skal lede landets største satsing på vindmøller og byggingen av gasskraftverket på Kårstø. — Det er miljøvennlig energi begge deler, sier Norges grønneste direktør, Ingelise Arntsen.