Varsler nye regler

Petroleumstilsynet bebuder nye regler i kjølvannet av livbåtavsløringene.