Ringnes planlegger oppsigelse av inntil 500 ansatte