- Høyt krav og vanskelige forhandlinger

At statens forhandlingsleder Per Harald Grue beskriver bondeorganisasjonenes krav som for høyt, gjør ikke erfarne bondeledere engstelige.