Sjøfolk skal selv avgjøre om de vil jobbe i Nigeria