Moderate tap, stabilt resultat

Sandnes Sparebank velger helst bedriftskunder uten høy risikoeksponering. Dette ga relativt moderate tap i fjor og et resultat på nivå med 2001.