- Alvorlig og beklagelig

Spanske Dragados vant Snøhvit-kontrakten. Oljeminister EinarSteensnæs betegner situasjonen for norske offshoreverft som sværtalvorlig. Det spanske tilbudet lå hele 40 prosent under AkerKværners.