Må på skolebenken eller tilbake til barnehagen

70 førskolelærere som jobber i grunnskolen, må selv sette seg på skolebenken de neste årene, hvis de ikke vil tilbake til jobb i barnehagen.