Statoil satser stort på småfelt

Statoil har 32 olje— og gassfunn på norsk sokkel som ikke er utbygd og som selskapet nå vil satse på å utvikle.