Mongstad og Kårstø enkle terrormål

Det er skremmende lett å ta seg inn på norske oljeanlegg. Medvanlige fritidsbåter tok TV 2 seg lett inn til oljeraffineriet påMongstad og gassanlegget på Kårstø.