8 menn, 1 kvinne og 1 ukjent

Terje Overvik blir sjef for Statoils aktivitet på norsk sokkel.Peter Mellbye overtar ansvaret for den skandaliserte internasjonalesatsingen.