Klart nei til ny hurtigferje

Så er det helt klart: Det blir ikke bygget noen nummer to hurtigferje til Tausambandet.