Lokale elektrofirma med storkontrakt østpå

Fire Stavanger-baserte elektrofirma har fått installasjonsjobben ved det nye Veterinærinstituttet i Ås utenfor Oslo. Kontrakten er på om lag 250 millioner kroner.

Fornøyde rogalendinger etter kontraktstildeling i Ås. Fra venstre daglig leder Egil Olsen, Stavanger Installasjon, daglig leder Trond Randeberg, Rogaland Elektro, prosjektleder Olav Helgøy R2S Elektro, daglig leder Eirik Helgøy, R2S Elektro, daglig leder Bård Skavland, Rønning elektro, styreleder Leif W Solland, Solland Elektro og daglig leder Kjell Egil Ellingsen, Rønning Holding.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det er Rønning Elektro, Solland Elektro, Rogaland Elektro og Stavanger Installasjon som har slått sine pjalter sammen for å erobre en av de største elektroentreprisene i landet.

Les også

Bli med om bord i det norske gigantskipet hvor ungdommen har tro på et langt yrkesliv på sjøen

Les også

1000 unge mangler læreplass

Les også

Trykkeri går mot strømmen og investerer stort

Sterke sammen

Daglig leder Egil Olsen i Stavanger Installasjon forteller at samarbeidet har vært nødvendig for å kunne konkurrere om en så stor jobb som dette.

– Vi har stiftet et samarbeidsselskap kalt R2S Elektro, som har fått jobben i konkurranse med anbydere fra hele landet, sier Olsen.

– Er dette en type samarbeid dere har forsøkt tidligere?

– Nei. Nå ønsket vi å gjøre dette. På grunn av markedssituasjonen i Rogaland har vi sett behovet for å gjøre noe lurt og blant annet lete etter oppdrag utenfor vårt eget distrikt. Dessuten er dette en prøveklut for å vise at vi er i stand til å ta store oppdrag, både nasjonalt og lokalt. Vi har jo en stor sykehusutbygging under oppseiling på Ullandhaug, der vi selvfølgelig ønsker å være rustet for konkurransen, sier Olsen.

– Går det mot en fusjon av de fire firmaene?

– Nei. Det har ikke vært tanken. Vi fortsetter som fire selvstendige og hardt konkurrerende selskaper. Men i tillegg vil vi altså ha R2S for særlig store oppdrag og da ikke minst SUS på Ullandhaug.

Jobb til 2020

– Hva får kontrakten på Østlandet å si for bemanningen?

– Vi vil helt klart måtte ansette flere. Vi regner med 20 på kort sikt, og kanskje 40–50 på det meste. I tillegg vil vi også ansette flere lærlinger lokalt, men når det gjelder denne jobben, må de jo være innstilt på å reise en del.

– Hva er tidsaspektet for oppdraget ved Veterinærinstituttet?

– Jobben starter opp nå i høst, og har en tidsramme på to og et halvt år, sier Egil Olsen.

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.Nå skal de to institusjonene samlokaliseres. Prosjektet har en total kostnadsramme på 6,4 milliarder kroner.

En rekke kontrakter for byggingen skal undertegnes torsdag. Statsbygg ønsker ikke å kommentere tildelingene før kontraktene er signert og klagefristen er utløpt.

Dyrehospital

Norges veterinærer og - veterinærstudenter skal få 64.000 kvadratmeter å boltre seg på i nybygget ved NMBU i Ås. Elektrokontrakten med Statsbygg ble ferdigforhandlet denne uken. Offisiell signering av kontrakten skjer torsdag.

Det nye veterinærbygget består av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier.

Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer, heter det på Statsbyggs hjemmesider.

Publisert: