Erna Solbergs klimaplan vil trolig gi dyrere flybilletter: – Vil helt klart slå ut

Regjeringens forslag til klimaplan vil gjøre det dyrere å fly innenlands. – Vil helt klart slå ut, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Illustrasjonsbilde av et Widerøe-fly.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen vil gradvis øke CO₂-avgiften for innenriks luftfart, ifølge forslaget til klimaplan for 2021–2030 som ble lagt frem fredag.

Det vil etter alt å dømme føre til dyrere flybilletter innenriks, ifølge regjeringen.

«Det er grunn til å anta at økt CO₂-avgift vil gi økt pris på billetter og økte kostnader for næringsliv og privatpersoner som kjøper flytransport», skriver regjeringen i klimaplanen.

Målet med å øke avgiftene er blant annet å gi flyselskapene større grunn til å skifte ut flyene sine med mer drivstoffeffektive fly, eller investere i fremtidige fly drevet på batterier eller hydrogen.

I 2019 sto norsk luftfart for utslipp av 1,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, eller rundt to prosent av norske utslipp, ifølge regjeringens klimaplan. Frem mot 2050 skal alle sektorer etter planen ned mot nullutslipp, inkludert luftfarten.

Her kan du lese den omfattende tiltakslisten i regjeringens klimaplan

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Vil helt klart slå ut

Hvor mye billettprisene vil stige, kommer an på hvor fort og hvor mye avgiften blir trappet opp, påpeker NHO Luftfart.

– Det er vanskelig å si hva dette vil si for billettprisene, men det vil helt klart slå ut. Dette kan også føre til at flyselskapene velger å fylle drivstoff i utlandet også for innenlandstransport, for å unngå særnorske avgifter, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til E24.

– Jeg mener dette i stor grad er symbolpolitikk. I verste fall bidrar dette til å svekke bransjens evne til å ta i bruk ny teknologi, for vi må konkurrere med andre som ikke har samme avgiftsnivå, sier han.

Han påpeker også at høyere CO₂-avgifter vil slå sterkest ut for Distrikts-Norge, som har de korteste rullebanene og de minste flyene.

– Småflyene bruker relativ sett mer drivstoff per passasjer, så det vil være en ekstra tung bør for dem, sier Lothe.

Inntil videre er luftfarten i en krevende situasjon etter coronakrisen. Regjeringen har derfor opphevet flypassasjeravgiften midlertidig for 2020 og 2021.

Se opposisjonens reaksjoner på regjeringens klimaplan
Les også

Dette er Solbergs klimaplan

Frykter voldsom prisøkning

Leder Torleik Svelle i Senterungdommen mener tiltaket vil ramme distriktene.

– Jeg er kjempebekymret for dette, sier Svelle til E24.

– Inntrykket mitt er at dette vil øke prisene på flybilletter innenriks voldsomt, legger han til.

Leder Torleik Svelle i Senterungdommen.

Svelle frykter økte kostnader for lokalt næringsliv der det ikke finnes andre transportmuligheter enn fly.

– Man må bruke avgifter der det finnes alternativer, men det finnes ikke alternativer for mye av innenriks luftfart. Og da når du ikke det målet du vil oppnå, det blir bare dyrere for vanlige folk og næringslivet i distriktene, sier han.

Alene om CO₂-avgift på fly

Norge er så langt alene i EU- og EØS-området om en egen CO₂-avgift på innenriks luftfart, som kommer på toppen av kvoteprisen som selskapene betaler gjennom EUs kvotehandelssystem.

Etter regjeringens plan vil luftfarten vil måtte betale rundt 2.000 kroner tonnet for sine utslipp i 2030.

Regjeringen vil øke CO₂-avgiften så mye som trengs for å sikre en samlet CO₂-kostnad for flyselskapene. Denne kostnaden består av to elementer:

  • CO₂-kvoteprisen, som i dag er på rundt 300 kroner tonnet, men er ventet å øke til opp mot 900 til 1.000 kroner innen 2030
  • Den særnorske CO₂-avgiften, som i dag er på rundt 500 kroner tonnet

Ønsker mer effektive fly

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har ikke regnet på hvor mye billettprisen kommer til å stige med dette grepet. Han fokuserer på at det vil kunne gi grobunn for nye investeringer.

– Det vil bety at det vil lønne seg for flyselskaper å steppe opp og ha mer effektive fly, og investere i elfly og hydrogenløsninger, sier Rotevatn til E24.

– Men hva vil det bety for den enkelte?

Det vil jo vise seg. Men de med mest miljøvennlige flyene vil vinne på dette, sier Rotevatn.

Statsminister Erna Solberg (H) kan heller ikke si hvor dyre flybillettene vil bli. Hun håper at økt bruk av biodrivstoff og nye teknologier vil bidra til at folk ikke merker noen stor effekt.

– Det er vanskelig å si fordi at CO₂-elementet bare er en liten bit av det. Det er helt avhengig av hvor mye biodrivstoff som blandes inn. Målet er at det har minst mulig effekt fordi at alle velger en annen teknologi. Derfor vil ikke folk merke det, sier Solberg.

Vil heller gjøre luksusturer dyre

Svelle skulle heller ønske seg at regjeringen hadde meldt Norge ut av Chicago-avtalen, slik at man kunne innføre avgifter også på internasjonal flytrafikk.

– Sånn som det er i dag, så kan vi ikke gjøre det billigere å fly mellom Oslo og Hammerfest enn mellom Oslo og Bangkok, sier han.

Han mener at det er mer rettferdig at folk som flyr mye og drar på luksusturer bør få en større smell enn lokale næringslivsfolk eller folk fra distriktene som har få alternativer til fly.

– Vi i Senterungdommen har diskutert en slags stige, slik at én sydentur i året ikke nødvendigvis blir så dyr, men at hvis du tar tur nummer syv og åtte til New York så blir billettene dyrere. Da ville det ikke gått ut over vanlige folk, sier Svelle.

– Det motsatte av det vi burde

Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Jon Georg Dale påpeker at høyere CO₂-avgifter vil gjøre både bensin, diesel og flybilletter dyrere.

– Det dårligste grepet de gjør i hele meldingen er å øke CO₂-avgiften, som er særnorsk. Dette øker folks kostnader, enten de kjører bil eller flyr, og det øker kostnadene for bedrifter som må transportere varer til markedet med tungtransport, sier Dale til E24.

– Dette er det motsatte av det vi burde gjøre. Dette kan føre til at arbeidsplasser flyttes ut av Norge og at globale utslipp dermed øker. Det er dårlig klimapolitikk, sier han.

– Hva er alternativet til å kutte utslipp i flybransjen?

– Blant de viktigste grepene er økt skogplanting og kjøp av klimakvoter, sier Dale.

– Men bør vi ikke kutte nå siden vi uansett skal ned i null etter hvert?

– Det har du for så vidt rett i. Men alle har trodd at elektrifisering og hybride løsninger kom til å være på plass i luftfarten i perioden 2025–2035. Problemet er at all kapital nå er drenert ut av luftfarten. De har ikke råd til gjøre dette, sier han.

– Her lager man virkemidler som gir økte kostnader for en bransje som ikke har råd til å gjøre nødvendig investeringer i ny teknologi. I stedet for å legge opp til et teknologiskifte vil dette bare øke næringslivets kostnader, sier han.

Kan søke Enova-støtte

I meldingen understreker regjeringen at effekten av økt CO₂-avgift vil avhenge av om forbrukerne har andre alternativer som de kan velge.

I tillegg kan nye teknologiske løsninger dempe effekten av tiltaket. Slike løsninger kan flyselskapene få støtte til gjennom statlige Enova.

«Konsekvenser av økt CO₂-avgift vil derfor avhenge blant annet av om forbrukerne har andre alternative transportmuligheter, og om flyselskapene tar i bruk null- og lavutslippsløsninger når disse kommer på markedet», skriver regjeringen.

Publisert: