Private barnehager beskylder Guri Melby (V) for usannheter

Kunnskapsministeren er i krig med de private barnehagene. Hun mener de har fått for mye penger til pensjoner. Nå vil Melby kutte.

Adm. direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund beskylder regjeringen for «usosiale kutt».
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Skivebom. Sjeldent dårlig håndverk. Feil. Misvisende tall. Rett og slett ikke sant. Ikke riktig.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er frisk i ordbruken. Melby foreslår i statsbudsjettet å kutte 220 millioner kroner i tilskuddet private barnehager får for å betale pensjon til de ansatte.

Utgangspunktet er to rapporter fra Telemarksforskning og BDO fra 2018. De konkluderte med at de private barnehagene i 2017 fikk 1 milliard kroner for mye i tilskudd til pensjoner.

– Dette er tull og tøys, sier adm. direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL mener tallet er feil. De har hentet inn to rapporter fra Storebrand og Lillevold & Partners til støtte. PBL mener departementet baserer seg på «ufullstendige tall» i barnehagenes rapportering til Utdanningsdirektoratet.

Halvparten av norske barn går i private barnehager.

Mener det rammer kvinner med lav lønn

Lindboe kaller forslaget et «alvorlig usosialt kutt».

– Det går utover 30.000 ansatte. Mange av dem er lavtlønte kvinner. Vi risikerer nå å måtte endre pensjonsavtalen med de ansatte, sier hun.

Melby svarer at de baserer seg på de to rapportene. De viser ifølge henne at 94 prosent av private barnehager har fått for mye i tilskudd til å betale pensjon.

«Derfor vil vi justere tilskuddet og sikre at det går til å dekke barnehagenes faktiske pensjonsutgifter. Ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet», skriver hun i en e-post.

PBL: Ikke sant

Melby skriver i en pressemelding at de har gått gjennom både finansiering og regulering av private barnehager.

PBL svarer: «Dette er rett og slett ikke sant.»

– Mener dere Melby lyver?

– Dette er dårlig politisk håndverk. Resultatet av regjeringens foreslåtte kutt kan bli dårligere kvalitet og konkurser, sier Lindboe.

Private lever på tilskudd

Private barnehager skal ta samme pris for barna som kommunale barnehager. Derfor får de penger fra kommunen for å dekke de samme kostnadene som kommunale barnehager har.

Regjeringen foreslår å kutte tillegget for pensjoner fra 13 til 11 prosent av driftstilskuddet. Melby sier dette ikke vil påvirke pensjonene til de ansatte.

De små skal skjermes

Regjeringen foreslår egentlig å kutte 350 millioner i tilskuddet for pensjon. Men samtidig vil den bruke 130 millioner kroner i 2021 for å skjerme barnehager som ikke er del av en kjede.

– Vi vet at enkeltstående og ofte små barnehager har mindre økonomisk handlingsrom. Endringen i tilskuddet kan bli mer krevende for disse enn for dem som hører med i en kjede, skriver Melby.

De små vil bli skjermet i 2021. I 2022 og 2023 trappes tilskuddet ned til 11 prosent.

Les også

Rapport: Én av seks private barnehager leide av nærstående selskaper

Kan søke kommunen

I tillegg vil barnehager fortsatt kunne søke kommunen om å få dekket kostnader som er større enn 11 prosent.

PBL mener at dette «har i praksis liten verdi». Mange kommuner gir avslag. PBL mener mange avslag skyldes «manglende kompetanse og kunnskap» om pensjoner i private barnehager.

PBL: Mange med underskudd

Aftenposten skrev i mai 2018 om BDOs rapport om lønnsomheten i seks av de ti største barnehagekjedene. Eierne hadde i årene 2007–2016 hatt nesten fire ganger så høy avkastning av pengene sine som de ville fått på Oslo Børs.

PBL skriver i sin kommentar til forslaget i statsbudsjettet at om lag fire av ti private barnehager gikk med underskudd i fjor. Fem av ti har budsjettert med underskudd i 2020, ifølge PBL.

– Også kjedene har i dag mange barnehager som går med underskudd, sier Lindboe.

– Er kjedenes økonomiske resultater en belastning for PBL?

– Det må være lov å forvente et overskudd i private barnehager, men det skal være strengt regulert. Også kjedene sliter økonomisk nå.

Publisert: