Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene

Equinor trapper opp «sparemålet» i sin egen corona-pakke med 700 millioner dollar. Selskapet nedjusterer nå investeringsbudsjettene, samtidig som utbyttet til aksjonærene økes for andre kvartal på rad.

Equinor har mange store investeringer foran seg, som andre fase av Johan Sverdrup-feltet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Equinor slapp onsdag resultatene for fjerde kvartal i et dramatisk år for verden og selskapet.

Noe av det første Equinor gjorde etter at coronapandemien for alvor traff verdensøkonomien var å innføre en intern corona-tiltakspakke. Pakken som ble iverksatt av tidligere konsernsjef Eldar Sætre skulle gi 3,0 milliarder dollar i besparelser og finansiell buffer.

  • Nå er det Anders Opedal som er sjef og i sin første kvartalsrapport varsler han at pakken skrus opp til 3,7 milliarder dollar.
  • Selskapet varsler også at investeringene reduseres til mellom 9 og 10 milliarder dollar årlig for 2021 og 2022.

Dette er en nok en reduksjon fra selskapets tidligere planer.

Opprinnelig skulle selskapet investere 10 til 11 milliarder i 2020 og 2021, og deretter øke til 12 milliarder i 2022 og 2023.

Så kom corona. Investeringsbudsjettet i 2020 ble kuttet til 8,5 milliarder dollar (og det ble brukt 7,8 milliarder til slutt). I 2021 skulle man kutte ned til 10 milliarder.

Nå kan det altså bli rundt 0,5 milliarder mindre i år og minst 2,0 milliarder mindre neste år – totalt 2,5 milliarder eller over 20 milliarder kroner i kutt med dagens kronekurs.

PS! I det nye anslaget legger Equinor til grunn en dollarkurs på 9,0 kroner, mot 9,5 kroner i forrige investeringsprognose.

Samtidig økes utbyttet igjen. I tredje kvartal ble det økt fra 0,09 til 0,11 dollar per aksje, per kvartal.

  • For fjerde kvartal foreslås utbyttet økt til 0,12 dollar.

Dette er det i hovedsak den norske staten som tjener på, siden Norge eier 67 prosent av Equinor.

Utbyttene i Equinor skulle i 2020 egentlig økes fra 0,26 til 0,27 dollar, men ble kuttet med 67 prosent til 0,09 dollar under pandemien. Fra bunnen har utbyttene nå altså blitt økt med totalt 33 prosent.

Les også disse sakene om Equinors kvartalsrapport:

Les også

Historisk lavt resultat for Equinor i fjerde kvartal

Les også

Equinor selger det landbaserte Bakken-feltet i USA for 7,6 milliarder kroner

Nådde kostnadsmål ett år før tiden

I tiltakspakken som Equinor iverksatte under pandemien skulle man spare rundt tre milliarder dollar – bestående av rundt 2,0 milliarder mindre i investeringer, 400 millioner mindre til leting og 700 millioner mindre i driftskostnader.

– I 2020 har vi levert mer enn 3,7 milliarder dollar i innsparinger og kostnadsreduksjoner, godt over ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet som vi lanserte i mars. Vi er godt posisjonert for verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og årene fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, i en børsmelding.

De ekstra 700 millionene kommer blant annet av at man har klart å kutte 300 millioner mer enn planlagt i de faste driftskostnadene, som ifølge selskapet er kuttet med rundt en milliard totalt.

«Produksjonsenhetskostnadene er redusert med fem prosent siden 2019, og 2021-ambisjonen er dermed realisert allerede i 2020», skriver selskapet.

Hele tiltakspakken inneholder grep på investeringer, driftskostnader og leting, og det er også slik man har oppnådd økningen på 700 millioner, forklarer finansdirektør Svein Skeie.

– For ett år siden sa vi at vi skulle investere 10 til 11 milliarder dollar i 2020. Så leverte vi 7,8 milliarder. Så differensen fra 10,5 til 7,8 milliarder er det første elementet, sier Skeie.

Egentlig skulle Equinor kutte til 8,5 milliarder, og endte dermed 700 millioner dollar under.

– Det andre er driftskostnader er vi satte et mål om å redusere med 700 millioner dollar, men vi har klart å levere en milliard, sier Skeie.

Nominelt er besparelsen økt med en milliard, med 700 millioner på investeringer og 300 på driftskostnader, men valutakurser gjør at selskapet setter den økte summen til 3,7 milliarder.

– Hadde man brukt samme valutakurs som vi gjorde i mars i fjor ville besparelsene i investeringer og driftskostnader blitt enda større, sier Skeie.

Finansdirektøren peker på at leteutgiftene også ble kuttet fra 1,4 til 1,1 milliarder dollar i fjor.

Kassen krympet

Samtidig som Equinors resultater i fjor var svake, så økte selskapets kontantbeholdning samtidig fra 5,18 til 6,76 milliarder dollar i løpet av året.

Equinor-ledelsen poengterer at hovedgrunnen til spare-grepene man har tatt det siste året er å gjøre selskapets finanser mer robust. Tiltakene skal sikre at selskapet har en god pengestrøm:

– Før Bakken-salget og før kapitaldistribusjon (utbytter, journ.anm.) har vi en positiv fri kontantstrøm ved en oljepris på 30 dollar per fat, sa Svein Skeie, konstituert finansdirektør Svein Skeie under kvartalspresentasjonen onsdag.

I fjerde kvartal satt selskapet igjen med 3,84 milliarder dollar fra driften etter at løpende kostnader var dekket. Deretter gikk 393 millioner med til skatt, 2,62 milliarder til investeringer og 292 millioner til utbytter.

Samlet sett krympet kontantbeholdningen med 1,38 milliarder til 6,76 milliarder dollar. Til tross for mange tiltak var de løpende inntektene altså ikke store nok til å dekke alle investeringene og utbyttene som ble utbetalt.

Ser man på den netto rentebærende gjelden til Equinor så økte den fra 16,4 til 19,5 milliarder dollar, målt mot året før.

Det meste av økningen skjedde imidlertid før fjerde kvartal, da man begynte med 19,1 milliarder i netto rentebærende gjeld.

Gjeldsgraden økte fra 28,5 prosent ved slutten av 2020 til 35,9 prosent ved utgangen av tredje kvartal og 36,5 prosent ved årets slutt.

Den justerte gjeldsgraden økte fra 23,8 til 31,7 prosent, 0,1 prosentpoeng over tredje kvartal.

– Det er noe over vår langsiktige ambisjon, men vi er komfortable med nivået, sa finansdirektør Svein Skeie.

Equinor har et langsiktig mål om å ha en justert gjeldsgrad på 15 til 30 prosent.

Et hektisk år, ny sjef og stortap i Tanzania

Equinor legger bak seg et historisk og hendelsesrikt år. Den største hendelsen var utvilsomt coronapandemien som traff Equinor og bransjen hardt, og sendte oljeprisen rett i gulvet.

Oljeprisen har hentet seg inn igjen utover året. I kvartalet som har gått har selskapet blant annet gjort nye oljefunn utenfor kysten av Canada, gjort en milliardtransaksjon på vindparken Doggerbank, startet et norsk batteriprosjekt med Hydro og Panasonic, og presentert planen for det neste oljefeltet i Barentshavet – Wisting.

Selskapet fikk i kvartalet som har gått ny konsernsjef, samtidig som det også kom andre endringer i toppledelsen. Lars Christian Bacher har gitt seg som finansdirektør og er midlertidig erstattet av Svein Skeie frem til Ulrica Fearn kommer inn på permanent basis.

Slutten av året var også krevende, med en brann på landanlegget på Tjeldbergodden som kom kort tid etter brannen på Melkøya. I tillegg har selskapet hatt søkelyset på seg for Angola-saken, de store USA-tapene og nye overskridelser på Martin Linge-utbyggingen.

På nyåret varslet Equinor også at de tar et tap i Tanzania på 8,5 milliarder kroner. Selskapet har i årevis forsøkt å få til en utbygging av de enorme gassfunnene med eksport av flytende naturgass, uten hell så langt.

Verdien skrives ifølge selskapet ned fordi prosjektøkonomien ikke har bedret seg nok.

I tredje kvartal skrev Equinor ned verdier for 27 milliarder, særlig drevet av Bakken-feltet på land i USA og det nye offshore oljefeltet Mariner i Storbritannia.

Publisert: