• Anne Kristin Skretting (til venstre) og Ann Charlott Wiborg jobber som henholdsvis styrer og førskolelærer i Smeaheia barnehage i Sandnes. De måtte stenge barnehagen fullstendig på grunn av streiken, noe som medførte at 70 barn sto uten tilbud. Unios streik i kommunesektoren, som er aksjonen Skretting og Wiborg deltar i, fortsetter. Ove Heimsvik

Disse streiker fremdeles

Selv om storstreiken har krympet, fortsetter kommunestreiken for fullt. Her er oversikten over hvor streiken fremdeles rammer og hvem som har gått tilbake på jobb.