Parat har godtatt skissen i vekteroppgjøret

Vekterne som er organisert i Parat, har godtatt Riksmeklerens skisse og går ikke ut i streik slik vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund gjør.