Dannelse og galskap i barnehagen

En gang fylte en ansatt og to barn i Trollberget barnehage kinaputter i fisken. Det skulle lages sprengt torsk. I Else-Marie Sandvolls lederstil inngår både dannelse og humor.