• Det utdannes altfor mange radiografer. Hilde Skogland Kloghs råd til deg som vurderer yrket er å jobbe hardt i studietiden og utnytte praksistiden godt. Jarle Aasland

Hun fotograferer ditt indre

Hilde S. Klogh ville jobbe med teknikk og mennesker. Derfor ble hun radiograf.