• Ole Forus (t.v.) og Ørjan Undem i Kruse Smith jobber her med brannsikring på leilighetsprosjektet Tre Taarn på Vibemyr i Sandnes. Blir ikke partene enige i meklingen, er Forus og Undem i streik tirsdag. Jon Ingemundsen

1700 bygg-ansatte kan være i streik fra tirsdag

1739 ansatte i byggfagene i Rogaland kan være i streik fra tirsdag morgen. Meklingsfristen i lønnsoppgjøret går ut ved midnatt mandag kveld.