• Tom Lerberg er på tur til fiskeforedlingsbedrifta på Sotra som han nyleg tok over frå Sekkingstad. Ved å overta drifta sikrar han at dei austeuropeiske arbeidarane kan halde fram med å jobbe langt under norsk tariffløn. Fagrørsla rasar fordi dei fryktar at dette skal spreie seg til andre bedrifter og bransjar.FOTO: ØRJAN DEISZ

Oljebransjen kan få «polsk løn»

Offshoreindustrien kan bli neste bransje for polsk bedrift som driv fabrikk i Noreg med «polsk lønsnivå».