• – Vi kan få grupper der det ikke føles så viktig å gå på jobb, fordi så mange andre ikke jobber, sier Mari Rege. Jon Ingemundsen

– Har vi for gode trygdeordninger?

De siste ti årene har det ikke vært en nedgang i trygdeytelsene, og avtalen om inkluderende arbeidsliv har ikke virket, konstaterer økonomiprofessor Mari Rege.