• Johannes Lunde retter alvorlige anklager mot Handelsbanken i Stavanger. Økokrim er i gang med å etterforske saken. Tommy Ellingsen

Korrupsjonsetterforskning i Handelsbanken

Økokrim har etterforsket forhold i Handelsbanken i Stavanger siden i fjor høst, etter at forretningsmannen Johannes Lunde leverte anmeldelse.