Kvinnelige ledere tjener mindre enn mannlige

Kvinnelige mellomledere tjente i snitt 22 prosent mindre enn sine mannlige kollegaer i 2012. Oljeledere tjente klart mest.

Publisert: Publisert:

Det viser den ferske undersøkelsen "Norsk Ledelsesbarometer 2013", som er laget på oppdrag fra organisasjonen Lederne.

Rapporten viser at mannlige mellomledere i 2012 tjente i gjennomsnitt 644.000 kroner, mens kvinnene til sammenligning hadde 503.000 i snittlønn. Det betyr at kvinnelige mellomlederes lønn utgjorde 78 prosent av mennenes.

Hvis petroleumsnæringen holdes utenfor, tjente kvinnene om lag 14 prosent mindre.

Oljå er lønnsvinner

Undersøkelsen viser videre at det er store forskjeller mellom ulike bransjer. Ikke uventet er det oljenæringen som betaler sine ledere best. I sektoren olje og gass tjener mellomledere i snitt 784.500 kroner i året. Det er 30 prosent mer enn snittet for mellomledere, og 12,5 prosent mer enn i rederinæringen – som har de nest gunstigste lønnsvilkårene for ledere.

Les også

11.000 nye oljejobber

De dårligst betalte mellomlederne finnes i hotell— og restaurantbransjen, der snittlønnen er 419.200. Dette er 30 prosent lavere enn snittet for deltakerne i undersøkelsen og over 50 prosent lavere enn i oljesektoren.Selv om forskjellene i lønn varierer fra bransje til bransje, er tendensen likevel klar: I alle sektorer tjener mannlige ledere mer enn kvinnene. Avvikene er minst i offentlig sektor, barnehager og vekst- og attføringsbedrifter, der kvinnene tjener omtrent 5 prosent mindre.

Rogaland på toppen

Med sin høye petroleumsaktivitet er Rogaland fylket med høyest snittlønn blant mellomledere – med 690.900 kroner i året. Deretter kommer Oslo med 641.100 kroner.

Dersom oljesektoren holdes utenfor, snus rollene. Snittlønnen i Oslo blir da 618.300 kroner, mot 571.100 kroner i Rogaland.

Oppland er fylket med de dårligst betalte mellomlederne. I innlandsfylket var snittlønnen for gruppen 456.300 kroner uavhengig av om petroleumsnæringen var inkludert eller ikke.

Gratis overtid

Undersøkelsen viser også at mellomledere arbeider mye overtid uten å få kompensasjon. Halvparten av norske ledere får avspasert mindre enn 50 prosent av timene de har opparbeidet.

— Det betyr i realiteten at de jobber gratis, og det er uakseptabelt, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne i en pressemelding.

3026 mellomledere har svart på undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2013, som er utarbeidet av De Facto. Dette tilsvarer om lag 30 prosent av de spurte.

Publisert: