Sterk økning i antall søknader om startlån i Stavanger

I hele fjor fikk Stavanger kommune 1100 søknader om startlån. I år ligger det an til å bli over dobbelt så mange.