• Martin Ingebrigtsen ved Sandnes Videregående skole er bare et tastetrykk unna Facebook. Fra en tidligere sak om at PC-bruk forstyrrer undervisningen.

Elever velger PC-moro framfor undervisning

Mange norske ungdommer velger bort lærerens undervisning og fyller isteden skolehverdagen med PC-underholdning.