Avtaler om økonomisk samarbeid Kina-Russland

Kina og Russland har inngått betydelige intensjonsavtaler om økonomisk samarbeid under president Jiang Zemins besøk i Moskva.