Null til HiS-bygg

Stavanger-studentene kan belage seg på fortsatt plassmangel, brakker og overfylte auditorier: For fjerde året på rad håpet Høgskolen i Stavanger (HiS) forgjeves på en startbevilgning til nytt sentralbygg på Ullandhaug.