Aker-skepsis til Kværners fusjonsplaner

– Jeg er ikke overbevist om at en utenlandsk fusjonspartner for Kværner vil ønske å drive norsk verkstedindustri videre, sier Atle Tranøy, konserntillitsvalgt og styremedlem i Aker Maritime, som er Kværners største aksjonær.