• Thomas Førde

- La sjøfolk slippe skatt

— Norske sjøfolk må slippe å betale skatt. Dersom de norske skalbli konkurransedyktige med sjøfolk fra de andre nordiske landene,må en slik reform innføres.