Avlyser generalforsamling i Kværner etter uenighet

Valgkomiteen klarer ikke å skape enighet om hvem som bør sitte i Kværner-styret, og anbefaler at saken utsettes.