Skattelette for oljeselskapene

Nå er tiden inne for lavere skatt for oljeselskapene, mener olje— og energiministeren. Han vil ha mer olje ut av hvert felt.