Høye utlånstap for bankene

Høye tap på utlån ga svake resultater for bankene i første kvartal. Misligholdet er markert høyere enn for ett år siden, viser en oversikt fra Kredittilsynet.