Investeringer i olje og gass på 52,6 milliarder

De samlede investeringene i olje— og gassektoren i 2000 vil beløpe seg til rundt 52,6 milliarder kroner, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB).