Styrer Tine-milliardene fra Time

Jostein Frøyland leder Tine Norske Meierier og tilbringer mye tid i Oslo. Men melke— bonden fra Jæren ønsker å stå utenfor det sentrale miljøet i Oslo.