• Mange ungdommer får sin første arbeidserfaring tidlig. Her er fra venstre: Hannah Laugana (13) og Katarina Topp Sandvik (13). De stortrivdes som hyttevakter på Stavanger Turistforening sin nyeste hytte, Jonstølen, sist sommer. Carina Johansen

- Arbeidsgiverne må inn i ungdomsskolen

En ny, nasjonal undersøkelse viser at 42 prosent av de spurte mellom 18 og 30 år begynte å tenke yrkesvalg på ungdomsskolen.