Skjerpet straff for Idavoll-dømte

Høyesterett har avsagt endelig dom i Idavoll-saken. Begge detiltalte fikk skjerpet straffeutmåling. Strengest var skjerpingenfor den tidligere Statoil-ansatte mannen.