Kraftig økning i eksport av foredlet olje og gass

Eksportverdien av foredlede olje— og gassprodukter fra Norge økte med hele 134 prosent først halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Prosessindustriens Landsforening (PIL).