Torp skal miste statsstøtten

Statens støtte til Sandefjord lufthavn Torp faller bort fra 2001. Etter det NTB kjenner til, går dette fram av forslaget til statsbudsjett for neste år som legges fram i formiddag.