Norske turister har oppdaget Stavanger

Satsingen på det norske markedet de siste årene begynner å vise igjen for Destinasjon Stavanger.