Krev tiltak for 9 mrd.

Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ber staten iverksetta ein tiltakspakke som årleg vil kosta 9,22 milliardar kroner for å halvera grensehandelen og om dei blir gjennomførte gi norske forbrukarar billegare mat, alkohol, tobakk og sukkertøy.