IT-aksjer til værs i USA

Den teknologitunge Nasdaqindeksen steg mednesten 8 prosent i går. Det er det største bykset oppover sidenstarten i 1971.