Melkesak ankes ikke

Landbruksdepartementet anker ikke dommen i den såkalte Vingebakken-saken inn for Høyesterett. Bonde Per Idar Vingebakken fra Toten i Oppland ble i lagmannsretten tilkjent 5,85 millioner kroner i erstatning.