Maktbalanse om fleksibilitet

Økt fleksibilitet i arbeidstid kan bli et gode både for NHOs og LOs medlemmer. Men LO vil være på vakt for misbruk av ordningen.