Folketrygden straffer ektepar

Pensjonister velger å skille seg for å unngå trekk i pensjonen. Men det er nå til ingen nytte: Trygdeloven er endret slik at samboere omfattes av samme regler.