Positiv til biogassanlegg på Åna

HÅ: Biogass-prosjektet som skal utnytte energien i store mengder husdyrgjødsel fra gården til Åna kreftsfengsel er et skritt nærmere det omsøkte tilskuddet på en million kroner fra Hå kommune.