Kårstø-sak i Høyesterett

Striden om arbeidstiden for de 183 ansatte på Kårstø havner i Høyesterett.