• Lærer/pedagogikk- og humaniorastudentene (språk, historisk-filosofiske fag) har studieinnsats godt under gjennomsnittet. Under snittet ligger også statsvitenskap og økonomi og administrasjon. Colorbox

Studentene på lærerutdanning har lav studieinnsats

Studenter ved lærerutdanningene og humanistiske fag bruker minst tid på sine studier med rundt 25 timer i uka. Det viser en ny analyse fra Studiebarometeret.