Store summer og lange gjesp i Dusavik

Balder-saken er en kamp om milliarder, en kamp på liv og død for et flaggskip i det lokale næringsliv, for omdømme og renommé for verdens største oljeselskap. Dessuten det rene overflødighetshorn for advokatstanden.